SILIBRA

antalya kvkk

KVKK ANTALYA

  KVKK, Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kısaltılmışıdır. Yani bir bağlamda kişisel verilerimizin korunmasına yarayan kanundur da denilebilir. Peki, kişisel verilerimiz korunmaya gerek midir, bu kanun aslında ne anlama gelmektedir ve bizlere neyi ifade etmelidir, bunları detaylıca incelemeli ve bilmeliyiz. Öncelikli olarak ele alacağımız konu bilgidir. Herhangi bağlamda bilgi, bir insan aklının alabileceği tüm gerçeklikleri, olguları ve de ilkeleri temel alan bir kavramdır.

Sizde antalya kvkk danışmanlığı hakkında bilgi ve teklif almak isterseniz muhakkak önce bize danışın.

  Tarih boyunca baktığımızda bilgi en önemli varlıklar ve en güçlü kaynaklar arasında gözetilmektedir. Bilmek ve bilgi insanı güçlü kılan ve önde tutan bir durumdur. Zenginliğin, bilgeliğin ve teknolojinin temelinde hep bilmek ve bilgi vardır. Yüzyıllar önce de bilgi değerli bir kaynaktı bugün de bu durum aynıdır. Durum böyle olduğunda bilgiyi korumak ve buna bağlı olarak da kanunların olması bir nevi gerekli ve zorunlu bir ihtiyaçtır. İçinde bulunduğumuz çağ, teknoloji ve standartlar gözetildiğinde bilgi önemli bir sermaye olmaktadır.

 

PEKİ ANTALYADA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU YANİ KVKK NASIL OLMALI KİMİN TARAFINDAN YAPILMALI

Bugün bakıldığında ülkeler, kurumlar, bireyler ve şirketler iş maksadı ile ya da eğlence temelli araçları kullanabilmek ve kullandırabilmek adına bilgiye ihtiyaç duyarlar. Dijitalleşen dünyada ise bu önem kat be kat artmıştır. Bilgiye erişim dijital pazarla birlikte artmış ve kötü niyetlere daha kolay alet olmaya başlamıştır. Bilginin değeri arttıkça saldırılar da aynı oranda artmış ve korunma kanunu bir o kadar büyük önem kazanmıştır. Teknoloji beraberinde bilgi erişimini arttırdığı gibi saldırılara uğrama ihtimalimizi de yükseltmiştir.

Bugün gerek kamu kuruluşlarında yapılan işlemler, gerek özel kurumlarda yapılan işlemler bilgisayarlar ve internetler aracılığı ile gerçekleşmektedir. En özel bilgilerimizi bu açık kaynaklarda kayıt ediyor, paylaşıyor ve başkalarının da görebileceği durumlara getiriyoruz. Bir ürün ya da hizmet alımı sırasında kişisel verilerimiz olduğu kadar banka bilgilerimiz, özel yaşam koşullarımız hakkında kişilere ya da kurumlara pek çok veriyi verebiliyoruz, vermek durumunda kalıyoruz. Bu durum da kişisel verilerin toplanması konusunda kolay bir yol oluyor. Ancak temelinde kişilerin hakları ve özgürlükleri asla işlenemez, izni olmadan dağıtılamaz ve kullanılamazdır. Bunu web üzerinde alışveriş yapan ya da herhangi bir işlemini gerçekleştiren pek az kimse bilmektedir. Bilinmelidir ki Antalya KVKK kişilerin haklarını tam anlamı ile korur ve olası saldırıları direkt olarak engeller.

2010 yılında gerçekleşen anasayal değişiklikler beraberinde “özel hayatın gizliliği” ilkesini daha da sıkılaştırmış ve özelleştirmiştir. Anayasada yer alan özel hayatın gizliliğinin yer aldığı 20. maddede de belirtildiği üzere kişiler; “temel hakları olan kişisel verilerini korumaya alabilir, bunu isteyebilir”. Bu düzenlemeye anayasada yer alan kişinin hak ve ödevlerine ilişkin bölümde rastlamanız mümkündür. Yine aynı düzende kişisel verilerin korunması hakkı tamamen, kişinin haklarını ve özgürlüklerini korumaya yönelik onun lehine bir davranıştır. Avrupa Birliği kurallarınca geçerli olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ülkemizde 18 Ocak 2016 yılında TBMM Başkanlığı tarafından sevk edilmiş olupr 24 Mart 2016 tarihinde ise kanunlaşmıştır.

Write A Comment