SILIBRA

   Plastik yaratıcılığın temelinde yer alan mermerler eski Mısırlılar, Romalılar, Türkler, Yunanlar, Araplar ve de Bizanslılar tarafından uzun yıllar hatta çağlar boyunca kullanılmıştır. Mermer bloklar yer kabuğunda bulunan geniş alanların çeşitli bölgelerinde metamorfizmaya uğraması ile oluşur. Genellikle yakın plaka sınırlarında meydana gelir. Mermer bloklar, ocaklarda çeşitli helikoit şekillerde kablo yardımı ile bulundukları alandan ayrıştırılarak kesilip çıkarılır.

   Özel olarak ayarlanabilen makaralar sayesinde de sürekli olarak dönen bir kablo ile kesimi sağlanır. Bu döner kablo, mermer kütlesinin yüzeyine değecek biçimde ayarlanır. Kabloların sürtündüğü alana işlem sırasında su ile karışık ince bir kum serpiştirilir. Böylelikle kablo ile mermer arasında kalan ve sıkışan kum taneleri de kablonun dönüşümüne yol açar. Bu dönüşüm sonucunda mermere sürtünüp onu aşındırır ve böylelikle mermerin kesimi işlemi sağlanmış olur. Peki çeşitli metamorfizik olaylar sonucunda ve kalsitelerin kristalleşmeleri sayesinde olan mermer üretimi nasıl işlenir ve günlük yaşamımızdaki yerini alır.

 

 

 MERMER VE MADEN  SEKTÖRÜ PROGRAMLARI YAZLILIMLARI İLE       

      Mermer bloklarının her biri ayrı parçalar halinde işlenmek üzere ayrıştırılır. Bu parçalar sonrasında işlenebilmek için kesme atölyelerine aktarılır. Mermerlerin her bir parçası bıçkı makinelerde eşit kalınlıklarda kesilir. Her bir levha birbirine eşit olacak şekilde özenli bu işlem yapılır. Tüm bu işlemlerin ardından rende ve perdah makineleri yardımı ile de mermerlerin yüzeyleri pürüzsüzleştirilir ve düzenlenip parlatılır.


      Hem geçmişe hem de günümüze bakıldığında mermerleri görmek oldukça mümkündür. Mermer geçmişten bugünümüze gelebilen önemli bir doğaltaş kaynağıdır. Dünya genelinde 15 milyar metreküp alanda mermer rezervleri bulunmaktadır. Üstelik Türkiye bu kaynaklar bakımından oldukça zengin bir konumdadır. 15 milyar metreküplük alanın 5,2 milyar metreküplük mermer rezervi ülkemiz sınırlarında bulunmaktadır. Bu da, mermer sektörü gelişimini hızlandırıp mermer ihracatı yapımını bir o kadar arttırmıştır. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli pek çok mermer üretimi yapan firma bulunmaktadır. Dünya genelinde yer alan mermer ihtiyacının büyük bir kısmı da ülkemizde mermer üretimi ve mermer işleme işi yapan firmalar tarafından giderilmektedir.

Mermer, heykelcilikte, iç mimaride, dış mimaride, inşaat sektöründe, çeşitli yapılarda sıklıkla görülmektedir. Görünümü itibari ile hem şık hem de hoş bir hava yaratması ile oldukça sevilen ve tercih edilen bir doğal taştır. Mermer ateş ve sudan zarar görmemesi sebebi ile de sıklıkla tercih edilmiştir. Özellikle de eski çağlarda bu özelliğine bağlı kalınarak tercih edilmesindeki pay büyüktür. O dönemlerde yapılan mermer anıtlar ve yapılar bugün günümüze kadar kalabilmeyi başarmış nadir tarihi eserlerdir.

Dünyaca ünlü olan ve Batı ‘nın ölmez sanatçılarından biri olan Leonardo Da Vinci ve Michelangelo eserlerinde mermer taşını kullanmıştır. Ülkemizde de pek çok Türk sanatçı mermeri mimari yapılarında tercih etmiştir. Mermer yapısı gereği farklı bir yapısı olup aynı zamanda da özel bir taştır. İyi bir mermer işleme çalışması ile hem iç mimarilerde hem süs eşyalarında mermeri görmek ve kullanmak mümkündür.

Write A Comment