SILIBRA

   Türkiye 15 milyar metreküp mermer rezervinin üçte birlik bir alanına sahip bir ülkedir. Bu tüm dünya geneline bakıldığında büyük bir pay ve pazar demektir. Türkiye, mermer sektörü içerisinde Çin ‘e yapmış olduğu ihracatlara ek olarak Afrika ülkelerini de ekleyerek mermer ihracatını arttıracak girişimlerde bulunmaktadır. Mevcuttaki pazarları korumakla beraber yeni pazar arayışları ve kazanımları ile birlikte hem ülke ekonomisine katkılar sağlanmakta, hem ihracat gelişmekte hem de doğal kaynaklarımızdan biri olan mermer üretimi artış görmektedir.

   Özellikle de son yıllarda mermer üretimi artışı ile birlikte mermer sektörü büyük gelişmeler göstermiş; katma değerli ürün ihracatına girişmiştir. Markalaşma yönünde yapılan bu çalışmalar sektörel bazda yeniliklere de yol açmıştır. Mermer sektöründe yer alan pek çok firma 2023 yılı hedefler doğrultusunda hem kendi pazarını genişletmek hem markalaşmak hem de ihracatı arttırmak adına büyük çalışmalar yapmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda gözlemlenen küresel pazardaki ticari savaşlar göz önüne alındığında sektörel bazda çalışmaların artması için çalışmalar yüksek bir ivme kazanmaya başlamıştır.

mermer üretimi yazılımları

 

MERMER ÜRETİMİ

yalnızca ihracat kapısında değil ülke pazarında da oldukça önemli bir yere sahiptir. Mimari yapılarda mermer çok önemli bir yere sahiptir. Mermer esasında çok eski yıllara dayanan ve geçmiş yüzyıllardan bugünümüze kadar varlığını ve yapısını korumuş bir doğal taştır. Ülkemizde yoğun üretimi de bu tarihin korunmasında büyük öneme sahiptir. Mermer son yıllarda oldukça popülerleşen mimari yapıların içinde yer almaya başlamış bu da mermer sektörü piyasasında artışa sebep olmuştur. Mermer hem iç hem de dış mimari yapılarda, süs eşyalarında, çeşitli gereçlerde kullanılan oldukça şık bir yapıdır.

Bugün bakıldığında son 5 yıl içerisinde ülkemizde 700 bin ila 800 bin ton mermer üretimi yapılmış ve tüm bu üretim ihraç edilmiştir. Bu rakamsal değerler iç pazarı kapsamamakla birlikte dış pazar için oldukça iyi bir veridir. Dünya geneline bakıldığında ve mermer üretimi gözetildiğinde önemli büyümeye sahip olan mermerin yarısı ham blok olarak Çin ‘e ihraç edilmiştir. Avrupa ülkelerine nispeten büyük bir alım gücüne sahip olan Çin ülkemizde mermer sektörü için önemli bir yere sahiptir. Türkiye zengin rezerv kaynakları ve sürekli olarak gelişim gösteren sanayisi ile dünyanın en önemli doğal taşlarına sahip ülkelerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

15 milyar metreküp mermer rezervinin 5,2 milyar metreküplük alanı Türkiye ‘de bulunmaktadır. Bu da mermer sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olduğumuzu ve ihracat noktasında güçlü bir paya sahip olduğumuzu göstermektedir. Ülkemizde doğal taş ihracatı ve mermer ihracatı düzenli olarak yapılmaktadır. Hatta öyle ki, mermer ihracatı göz önüne alındığında işlenen mermerin katma değeri en yüksek olan ve en çok ihracı yapılan ürünümüz olduğunu gözlemleriz. Ülke genelinde mermer üretimi yapan pek çok firma küçük ya da orta büyüklükteki işletmeler yani KOBİ ‘lerdir.

Write A Comment