SILIBRA

MERMER ÜRETİMİ

Yüksek basınç ve de sıcaklığa maruz kalan aynı zamanda da başkalaşıma uğrayan kalkerlere mermer denilmektedir. Pek çok mermer, esasında yer kabuğunda gözlenen geniş alanların bölgesel olarak metamorfizmalara maruz kalmasıyla oluşur. Genellikle de yakınsak plaka sınırlarında mermer oluşumlarına rastlanır. Ancak bazı mermerler, diğerlerinin aksine sıcak bir magma tabakasında bulunan kireç taşı ya da dolomitin birbiri ile temas etmesi sonucunda meydana gelir. Metamorfizmanın başlamasından önce, kireç taşında yer alan kalsitler genel itibariyle litified fosil malzemeler ve biyolojik atıklar halindedir. Ancak metamorfizmaların oluşumu sırasında bu kalsitler yeniden kristalleşmeye gider ve sert kaya dokularını oluşturur. Mermer oluşumunun erken evrelerinde rastladığımız kireç taşı kayaçta yer alan kalsit kristalleri nispeten oldukça küçük yapılardır. Bir el büyüklüğünde olan kaya parçası gün ışığı altında rahatlıkla görülebilir. Ya da ufak yarıklar halinde yansıttıkları ışık parlamaları ile de görülebilir.

Metamorfizmaların ilerlemesi ile kristaller daha da büyüme gösterir. Kalsit kristalleri böylelikle birbirine daha da kenetlenir. Bu durum oluşuma giren yapının daha kolay bir şekilde görünmesine olanak tanır. Yeniden kristalleşmeye giren kalsitler, orjinalinde barındırdıkları fosiller ve kireç taşlarının sedimenter yapılarını gizler. Normal koşullar altında kayalar arasındaki ve yakın plaka sınırlarına yönelen basınçla yapraklanma oluşumu gerçekleşmeden ortaya çıktığı da görülebilir. Yeniden kristalleşme esasında mermer ile kireç taşı arasındaki ayrımı gözetmemize yarayan önemli bir aşamadır. Düşük metamorfizmaya maruz kalan mermerler genelde çok küçük kalsit kristallerine sahip olmaktadır. Ancak metamorfizma ilerledikçe kristallerde büyümeler gözlenir.

mermer üretim yöntemleri

MERMERİN TİCARİ TANIMI

Yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalan kalkere mermer denildiğinden bahsetmiştik. Bu tanım esasında mineralojik bir mermer tanımı olmakla birlikte ticari tanımı biraz daha farklıdır. Mermerin ticari tanımı ise, kolaylıkla cilalanabilen ve parlama yapılabilen taşlar olarak belirtilmektedir. Mermerleri 2 büyük kategoride incelemek mümkündür. Mermerler gerçek mermerler ve mermere benzeyen kayaçlar olarak ayrılırlar. Gerçek mermer üretimi metamorfizmalar sonucunda kalkelerin ve dolomidik yapıdaki kalkerlerin tekrarlayan kristalleşmeleri sonucunda oluşur. Gerçek mermerdeki kalsit oranı %95 ‘e kadar çıkmaktadır. Renk yapıları beyaz ya da grimsi tonlardadır ve bunlara beyaz mermer denilmektedir. Bazı mermerlerin bileşimi incelendiğinde, mermer üretimi yapan firmalar gözlemler ki; az miktarda da olsa silis, feldspat, demir oksit, mangan oksit, silikat, mika ve çeşitli organik maddelere rastlanır. Bilakis metal oksitlere maruz kalması ile birlikte mermerlerin renklerinde sarı, kırmızı, mavi, pembe, siyah ve esmerimsi tonlar da görülebilmektedir.

Mermer Üretim Yönetimi ve Stok Takibi Programı İçin Bize Ulaşın

Ülkemizde mermer üretimi genellikle Alp ve Himalay dağ kuşaklarında bulunur. Bu dağlarda doğal yollar ile üretilen mermer yatakları oldukça zengindir. Batı Anadolu ‘da da Menteşe, Mendere, Isıtıranca, Kaz dağlarında mermer üretimi görülür. İç Anadolu ‘da ise Kırşedir ‘de; Doğu Anadolu ‘da Bitlis, Elazığ bölgelerinde zengin mermer yatakları bulunur. Bu alanlardan çıkarılan mermerler mermer üretimi yapan firmalarca hem iç pazarda hem de dış pazara ihracatları yapılır ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlar.

 

Write A Comment